Aktualności

02.01.2017

RUSZYŁA REKRUTACJA I EDYCJI PROJEKTU

W okresie od 02.01.2017 do 31.01.2017 zapraszamy do składania dokumentacji (formularze dostępne w zakładce „DO POBRANIA”)

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w 2 edycjach w sposób ciągły.

I edycja rekrutacji odbędzie się w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r.

II edycja rekrutacji odbędzie się w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Wymagana dokumentacja:

Każdy etap składa się:

W każdej edycji zrekrutowanych zostanie 40 uczestników projektu (20M, 20K)

Miejsce składania wymaganych dokumentów:

Biuro Projektu ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 4 piętro)

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Informacje o wynikach rekrutacji będą przekazywane drogą telefoniczną, on-line (skype). Informacje o wynikach rekrutacji można będzie również uzyskać w Biurze Projektu pod nr tel. 604 37 88 57