Strona Główna

Witamy na stronie projektu : "Program wspierania bezrobotnych osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego - MOTYWACJE".

Stowarzyszenie Park Inicjatyw w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło serdecznie zaprasza mieszkańców województwa podkarpackiego do udziału w bezpłatnym projekcie: "Program wspierania bezrobotnych osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego - MOTYWACJE". Projekt realizowany w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.12.2016 r. do 30.04.2018 r.

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie.

Wartość projektu 1 967 310,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich 1 809 925,20 zł

Osoby zainteresowane zapraszamy do zakładki O PROJEKCIE.